پایگاه اطلاع رسانی ستاد استهلال شهرستان مبارکه

پایگاه اطلاع رسانی ستاد استهلال شهرستان مبارکه
مشخصات سایت
  • موضوع سایت: پایگاه اطلاع رسانی
  • طراحی سایت:
  • تاریخ طراحی: 1391
  • نوع برنامه نویسی: جوملا
  • لینک سایت: Royatehelal.ir
درباره سایت

در سال 1391 ستاداستهلال شهرستان مبارکه تاسیس شد و به دنبال ماموریت مهم و حائز اهمییت رویت هلال به صورت ماهانه این فعالیت انجام میشود و گزارش آن به ستاد استهلال استان ارسال میگردد. کارگروه های ستاد استهلال شهرستان مبارکه هیئت تعیین قبله : وظیفه تعیین قبله اماکن و بقاع متبرکه را بر عهده دارد. کارگروه حد ترخص و مسافت شرعی : یک کارگروه مجزا تحت نظر جمعیت اجرایی و مذهبی شهرستان مبارکه با محوریت مرکز موضوع شناسی احکام فقهی قم مرکز آموزش نجوم ماهان: یک مرکز علمی که مسائل علمی ستاد را دنبال می کند و به آموزش ها و برگزاری کارگاه های دوره ایی می پردازد